Projecten


NON-profit organisaties – vervanging Ledenadministratie-, CRM- en ICTsystemen bij

 • PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond),
 • SGP,
 • NPV (Nederlandse Patiëntenvereniging)
 • ChristenUnie,
 • LVG (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn)

Zorg ICT:

 • Ketenzorg-informatiesysteem KIS
  Namens Zorggroep Medrie onderzoeken in hoeverre en onder welke voorwaarden de invoering van een KIS kan rekenen op draagvlak bij gebruikers. 
 • Digitale (=papierloze) uitwisseling tussen huisartsen en ziekenhuizen
  Het in opdracht van de Rotterdamse huisartsenvereniging organiseren dat de Rotterdamse ziekenhuizen minder tot geen patiëntgebonden papieren berichten meer sturen en een pilot voor het digitaal versturen van verwijsbrieven van huisartsen naar ziekenhuizen.
 • ICT beleidsontwikkeling voor huisartsen
  Beleidsontwikkeling met huisartsen voor uitwisseling medische dossiers in Rotterdam in de rol van voorzitter van de ICT-commissie.
 • Informatiebeveiliging NEN7510
  Het vertalen en toepassen van NEN7510-normen bij huisartsenposten in Rotterdam.
 • Organisatieadvisering aan een ICT-organisatie
  Het opstellen van een concept Service Level Agreement (SLA) en een organisatieaanpassing voor een ICT organisatie die de ICT van de regionale huisartsen beheert.
 • Lidmaatschap van de ICT-werkgroep van de VHN (Vereniging van Huisartsenposten Nederland)
 • Management Hagedis
  het management van de gebruikersvereniging van het informatiesysteem van de meeste huisartsenposten (Callmanager van Labelsoft). 
 • EPD/LSP en OZIS aansluitingen voor dossier uitwisseling met huisartspraktijken
  Het koppelen van huisartspraktijken en huisartsenposten met OZIS en het Landelijk Schakelpunt (Landelijk EPD) in Zwolle en Rotterdam.