ICT – geen doel maar middel


Gesprekspartner voor lastige ICT-vragen


Omdat ICT geen doel is maar een middel voor het behalen van resultaten benadert Douma de ICT vanuit het managementperspectief.

Ervaringsgebieden:

  • Onafhankelijke strategische advisering en projectmanagement
  • Klantgegevens beschikbaar op het juiste moment op de juiste plaats (CRM)
  • Management-dashboards met belangrijke cijfers en grafieken (BI)
  • Elektronische patiëntendossiers en uitwisseling van patient/client gegevens (EPD/ECD)